Organització

Codi de conducta

ORGANITZACIÓ

El Consorci treballa des del 1994, any de la seva constitució, pel desenvolupament d’un turisme rural sostenible, objectiu general que amb el pas dels anys s’ha anat omplint de contingut.

Actualment, la figura del consorci està estesa per tot Navarra (ara com ara n’hi ha sis) i, a banda de les quotes que satisfan els associats, té el suport del Govern autonòmic per al seu finançament principal.

Durant els darrers anys s’ha col•laborat especialment amb el Departament de Turisme i altres departaments del Govern de Navarra, amb la Secretaria General de Turisme i el Ministeri de Medi Ambient, amb altres consorcis i associacions, amb Cederna-Garalur, etc.

D’aquesta col•laboració i experiència es desprèn que el desenvolupament d’un turisme rural sostenible ha d’estar basat en projectes de qualitat que es diferenciïn de la resta dels productes turístics existents. Per portar-los a terme és vital l’opinió dels habitants de la zona; s’encarreguen de canalitzar-la les associacions d’empresaris i els ajuntaments, que participen de manera activa en l’elaboració del model de desenvolupament desitjat.

Actualmente esta figura está extendida en toda Navarra (seis consorcios) y cuenta con el apoyo de Gobierno de Navarra para su financiación principal así como las cuotas de los asociados.

Qui som i qui formem part del Consorci 

El Consorci és una associació sense ànim de lucre que treballa per desenvolupar el turisme d’una zona determinada.En aquests moments, en el Consorci Turístic Plazaola hi participem 43 entitats locals, entre ajuntaments i consells, i més de 100 empreses privades integrades en les associacions d’Hostaleria, de Cases Rurals Aralar-Urbasa, d’Artesans i d’Activitats Diverses.La nostra seu es troba situada a l’Estació del Plazaola de Lekunberri, rehabilitada el 1998 com a oficina de turisme i centre de visitants. Hi treballem dues persones, una gerent i una administrativa, i actualment també formen part del Consorci les persones encarregades de l’Oficina de Turisme. 


Òrgans de decisió del Consorci:

- L’Assemblea General: hi participen tots els associats, públics i privats. En aquesta reunió, que té caràcter anual, es valida la gestió del Consorci. - El Consell d’Administració: hi tenen representants les entitats locals i les associacions, al 50%. 


- La Presidència: el president és escollit cada quatre anys per l’Assemblea i ha de ser representant d’una entitat local. Actualment exerceix aquest càrrec el senyor José María Aierdi, alcalde de Lekunberri.

- La Gerència: es cobreix per contractació laboral, i en aquests moments l’ocupa Maitena Ezkutari, tècnica en Empreses i Activitats Turístiques.
Objectius del Consorci:

• Planificar, gestionar i promoure el desenvolupament turístic de la zona a partir de la creació de la Via Verda del Plazaola com a element vertebrador de l’espai turístic que constitueix l’àmbit d’actuació del Consorci. • Gestionar els recursos turístics de la zona consorciada. • Controlar el desenvolupament òptim de les obres de rehabilitació i manteniment necessàries per a la creació dels serveis i infraestructures turístics. • Coordinar les propostes que plantegin els sectors públic i privat en matèria de turisme. • Realitzar els estudis necessaris per garantir un tipus de turisme correcte i respectuós envers l’entorn cultural i natural de les valls i comarques, proposant totes les normatives d’ús i gestió del patrimoni adients. • Col•laborar amb iniciatives públiques i privades en l’obtenció dels recursos econòmics necessaris per finançar les activitats o inversions que es realitzin en el sector turístic.


Descripció de les principals actuacions del Consorci

-Impulsem la creació i el manteniment d’espais d’interès per a la seva conservació i condicionament, com ara la ferreria de Betelu, la capçalera del Larraun a Iribas, el mirador d’Albiasu, la roureda d’Orgi, la Via Verda del Plazaola, l’estació de Lekunberri o les coves de Mentrokillo.-Creem i mantenim senders com a recurs turístic i cultural. A banda dels petits recorreguts, senyalitzats des de fa anys, cal destacar la recuperació de l’antic traçat del Plazaola com un sender de gran recorregut. -Promocionem el Consorci Turístic Plazaola com a destinació mitjançant l’assistència a fires, la formació dels associats i associades, el desenvolupament d’activitats culturals, l’organització d’exposicions temàtiques, etc. -També editem publicacions que mostren i donen a conèixer la nostra cultura, la natura, la història... -Realitzem estudis per diagnosticar i millorar la qualitat dels nostres recursos i serveis.


CODI DE CONDUCTA

Bones pràctiques del Visitant del Medi Rural

 
Tingues cura de l'entorn i no l'embrutis.
Fes foc només als llocs permesos.
Respecta el patrimoni natural i cultural.
Si recol-lectes, procura moderar-te.
No embrutis l’aigua.
Respecta la vida rural i el treball dels veïns.
Circula per camins públics.
Controla sempre el teu gos.
Tanca els portells.
Condueix amb precaució.

Bones pràctiques de l’habitant del medi rural

Respecta els camins públics.
Tingues cura de l’entorn i no l’embrutis.
L’aigua és un bé escàs: no n’abusis.
Participa en les decisions públiques.
Recorda que tots som necessaris.
Aposta per una agricultura i una ramaderia de qualitat.
Conserva el patrimoni natural i cultural
Sigues solidari en l’ús dels recursos naturals.
La muntanya té futur.
El camp i la ciutat es necessiten mútuament.

L’elaboració del Codi de conducta – Bones pràctiques de l’habitant del medi rural forma part del procés que el Consorci Turístic Plazaola va endegar el 2000 a fi de sensibilitzar tots els sectors de la població implicats en el turisme rural. Si voleu consultar el document complet, podeu baixar-vos el fitxer PDF següent.