Tradicions

EL KAIKU 


El kaiku és un recipient de fusta de faig o bedoll, fet d'una sola peça, especialment dissenyat per facilitar el munyiment de cabres i ovelles. Té forma cònica, amb la boca més oberta que la base. Presenta la peculiaritat de tenir la nansa cap a dins, la qual cosa permet subjectar-lo amb una sola mà.

 El kaiku l'utilitzaven tradicionalment els pastors bascos per fabricar el formatge i la quallada o kallatua.

Ja des del paleolític, els pastors coïen la llet i l'aigua amb pedres candents que introduïen a l'interior d'aquests bols, encara avui fabricats pels artesans de la muntanya.