Espacis protegits

L’alzinar de Zigadi-Beroate
L’alzinar de Zigadi-Beroate, situat a Betelu, és un Enclavament Singular de 41,3 ha que s’estén a banda i banda del congost del riu Araxes. Es tracta d’un alzinar cantàbric que s’ha creat al llarg del temps gràcies a un microclima particular format per la velocitat de l’aire, que s’escalfa i es comprimeix —els geògrafs l’anomenen efecte Venturi— en penetrar al congost.

Roureda d’Orgi
Pertanyent al terme municipal de Lizaso, és l’últim testimoni que es conserva de roureda humida de planura, i es compon fonamentalment de roures pènols (Quercus robur) que conviuen amb altres espècies arbòries, un ric sotabosc (herbassar, falgueres, bruc, ginebrons, esbarzers, grèvol, arç blanc, galzerans, etc.) i una gran varietat de fauna en general i d’ocells en particular. A causa del seu gran valor en termes de biodiversitat, va ser declarada Àrea Natural Recreativa i abraça unes 80 ha distribuïdes en tres zones, dues de les quals obertes al públic i una, la de Muñagorri, de 38 ha, d’ús restringit per facilitar la regeneració del bosc.

Putterri
Al llarg dels darrers anys s’han creat diverses figures legals de protecció dels espais naturals d’Aralar. En total, la proposta navarresa de llocs d’importància comunitària (LIC) comprèn 14.026 hectàrees del vessant meridional de la serra. Tots aquests espais formen la Xarxa Natura 2000, que té atribuïda l’ordenació territorial de les àrees naturals de la Unió Europea.

Dins aquesta proposta s’inclou la Reserva Natural de Putterri (83 ha), que, ubicada a la cara sud d’aquesta muntanya, té com a principal objecte de conservació els bosquets d’avellaners, til•lers, aurons i, sobretot, els exemplars joves i vells de teix. El Putterri (1.299 m) és un cim d’una bellesa màgica i, per tant, de visita inexcusable per a qualsevol amant de la natura.


MONUMENTOS NATURALES

Roures de Basaburua

Travessant la vall de Basaburua per la NA-411, entre prats i rouredes trobem, a Jauntsaras, dos roures que han estat declarats Monument Natural. Encara que es poden visitar, l’accés no està senyalitzat, de manera que recomanem consultar algun veí de la zona per arribar-hi.

Avets de Leitzalarrea - Izaieta

Es tracta d’una muntanya comunal, situada al nord de Leitza, que s’està condicionant per crear un gran espai de lleure. A 10 km de la població hi ha una altra de les zones d’interès de Leitzalarrea, l’avetar d’Izaieta, convertit avui dia en un gran jardí botànic en què a banda d’uns avets imponents es poden trobar, perfectament identificades amb el cartell corresponent, les 37 espècies arbòries o arbustives que creixen a les muntanyes de Leitza.