Pobles. Entidades locales

POBLES

Tota aquesta zona està organitzada administrativament de molt antic dintre d’una unitat major, la Merindad de les Muntanyes, està dividida en valls, més o menys tancats i aïllats uns d’uns altres per l’orografia.

No és d’estranyar, doncs, que aquestes valls, composts de pobles petits, formessin cadascun d’ells un municipi a efectes administratius, que al seu torn engloben concejos i aquests, en algun cas, estiguessin composts per diversos llocs, barris i senyorius. Així va ser fins que algunes de les poblacions van ser creixent i segregant-se del municipi-vall, com és el cas de Betelu, segregat de la vall de Araitz, o Lekunberri, segregat de Larraun.

Per a una major facilitat a l’hora de conèixer aquesta comarca, l’hem dividit en zones administratives, però li oferim l’opció de buscar directament la localitat que desitja (els noms de totes les localitats són en euskera per tant pugues haver errors en la recerca si no s’escriu correctament).


AYUNTAMENTS

Areso
Telf. 948 51 03 27 / Fax 948 51 07 10
aresokoudala@ibercom.com 
//  www.areso.info

Arakil
Telf. 948 50 01 01 / Fax 948 50 00 39
info@arakil.net 
//  www.arakil.net

Imotz
Telf. 948 50 33 64 / Fax 948 50 34 06
udala@imotz.org 
//  www.imotz.org

Larraun
Telf. 948 50 42 07 / Fax 948 50 42 07
info@larraun.com //  www.larraun.com   

Leitza
Telf. 948 51 00 09 / 948 51 03 10 / Fax 948 51 08 16
leitza@leitza.es // www.leitza.net

Lekunberri
Telf. 948 50 42 11 / Fax 948 60 45 05
bulegoak@lekunberri.net //  
www.lekunberri.net