Megalitisme

A la nostra zona crida l’atenció l’abundància d’empremtes dels nostres avantpassats prehistòrics, que es presenten en forma de monuments de pedra o megalítics: dòlmens, túmuls, cromlecs i menhirs. Propis d’una cultura ramadera, la majoria s’utilitzaven en enterraments, llevat dels menhirs, la funció exacta dels quals encara es desconeix.

La serra d’Aralar, amb 44 dòlmens i 1 menhir en territori navarrès, constitueix un dels sectors dolmènics més remarcables de la península Ibèrica, tot i que també n’hi ha a Araitz, Gorriti-Uitzi, Basaburua i Ultzama.

Els túmuls són turons de pedres amuntegades, sovint coronats per dòlmens que, en alguns casos, han desaparegut totalment. En altres ocasions, el que gairebé ha desaparegut és el túmul i només en queden les construccions de blocs de pedra estructurades a manera de cabanes, amb tres blocs verticals i un de més voluminós, disposat horitzontalment, que fa de coberta.

En la nostra regió no s’han trobat cromlecs —cercles de monòlits— i amb prou feines algun menhir —grans pedres dretes plantades a terra—; de fet, només se’n coneix un a la vall d’Ata: el d’Erroldan Arriya.