Emergències

112
SOS
NAVARRA
Policia Foral, bombers, ambulàncies, urgències hospitalàries, ajuda en carretera i protecció civil.
(trucada gratuïta 24h)